Uppfödning av Dogue de bordeaux i Sverige

Hundrasen Dogue de bordeaux är en äldre fransk ras som först kom till Sverige 1991 och den första kullen kom 1995. Idag finns det 17 aktiva kennlar av rasen i Sverige. Att vara uppfödare innebär hårt arbete och mycket ansvar, oavsett vilken hundras man väljer att avla på. En del hundraser kräver dock lite mer och där det är extremt viktigt för hundens hälsa att rätt avelsdjur väljs. En del hundar, som Dogue de bordeaux, är känsliga för vissa sjukdomar, som påverkar deras hälsa väldigt mycket, dessa sjukdomar och genetiska ärftligheter försöker man avla bort. En seriös Dogue de bordeaux-uppfödare gör allt för att avla fram friska hundar enligt rasstandarden och rättar sig efter de regler som finns. Strävan efter att förbättra rasen är en ledstjärna.

Avel

Uppfödning Dogue de bordeauxNär man föder upp Dogue de bordeaux är det viktigt att man följer rasspecifik avelsstrategi, som är en strategi för Dogue de bordeaux framtida fortlevnad. Rasstrategin har tagits fram i syfte att främja uppfödning av friska och sunda hundar, samt. att bevara Dogue de bordeaux specifika egenskaper. Uppfödningen har varit restriktiv och man har inte velat avla fram för fort, även om intresset har varit stort för Dogue de bordeaux. Rasen har hög procent av höftledsdysplasi och därför vill man försöka minska antalet under de kommande 10 åren. Avelsplanerna ska vara långsiktiga, målinriktade och hållbara. Det vill säga att man inte ska främja brister i hälsa, funktion eller mentalitet, som kan försvaga rasen i längden. Ett stort ansvar ligger på uppfödaren att se till att genetiska defekter inte ärvs vidare och att den fysiska hälsan förbättras konstant. När man väljer avelsdjur, tittar man noggrant på blodslinjer och man använder inte djur som uppvisar någon sjukdom. Dessutom röntgas höfter och ben på många hundar före avel.

Svenska uppfödare

Det finns, som sagt, en del uppfödare i Sverige och vill man titta närmare på dem så hittar man alla på Svenska kennelklubbens hemsida. Köp alltid en hund från en registrerad uppfödare. Det är ett intyg på att uppfödaren är seriös och följer de regler och standarder som finns. Eftersom Dogue de bordeaux är en känslig ras i många hänseenden, ska man aldrig köpa denna hund från någon annan än de som är listade på Svenska kennelklubben. En mycket bra uppfödare, är Belburgo´s kennel utanför Helsingborg i Skåne. Deras första Dogue de bordeaux väntade de med att importera till 1994, på grund av den långa karantäntiden som fanns innan dess. Deras hundar lever som familjemedlemmar och de ställer stora krav på köparna av deras valpar. Andra bra uppfödare är Hjärtekulla i Tostared och Caratira´s kennel utanför Göteborg.